Taqvaylit

Tajmilt i Dihya Lwiz sγur Sabrina Azzi

Tajmilt i Dihya Lwiz sγur Sabrina Azzi

Akin i  wselqef
 
D tameddit n wass, rziɣ ɣer wasif i wakken ad waliɣ cbaḥa n igenni, ad ssleɣ i ṣṣut-is xas ma yella tasusmi tezzuzun itran. Dɣa qqimeɣ ɣef yiwen weẓru, rriγ iḍarren-iw deg waman. Refdeɣ allen-iw s igenni… I yecbeḥ yiṭij m’ara yeγli i wakken as yeǧǧ amḍiq-is i leḥmuregga n tmeddit; i cebḥen yefrax mi ara tturaren deg rebbi-s, ur ẓriγ ara isemawen-nsen, maca ur d-cliεeγ ara, axater yak walaγ cbaḥa-nsen, dayen kan id-iyi rḥan. Isem d lqefs bbuzal yetteksen cbaḥa i tγawsiwin…
 

Ass n tutlayt tayemmatt di Marsay

Ass n tutlayt tayemmatt di Marsay

Ass n lḥedd 21 furar  ɣef 2 tamert (heures), tidukla Fransa –tamurt Taqvaylit (AFK) theyya-d yiwet n temlilit deg tzeqqa n 47 rue de la Joliette, i leqdič adelsan yeεnan tullayt tayemmat Taqvaylit.
Deg temlilit-a tella-d tɣuri n yiḍṛisen, inzan, timseεraq, timacuha d ccna n tezlatin. Inelmaden d tnelmadin n AFK farsen taswiεt akken ad rnun ad lemden ugar,   akken daɣen  ad seknen ayen i lemden deg temsirin n yal ssebt.

Asarag ɣef yennayer di Freibourg (Lalman)

Akli Kebayli

Akli Kebayli : “Anwa i d abrid ay abrid?”

I lmend  n yennayer 2966, taduli DKF (timdukkelt Lalman d Tmurt Taqbaylit) theyya-d tameɣra anda i d-llan  sin isaragen, amezwaru s ɣur Mass Lyazid Σebid, wi sin s ɣur Mass Akali Kebaili, theyya-d daɣen ccna s ɣur Massa Uli Rohd d terbaɛt-is.
Azal n 300 iqbayliyen d ilmaniyen i d-yusan mlalen-d s lferḥ di tmeɣra-nni.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"11913","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"525","width":"700"}}]]

Tavrat n usmekti n gma n tasa Lwenas Matub

Ass a xas gen di talwit imi Tagduda nni Taqvaylit I tettmeniḍ deg wawal-ik : «Il faut une république de Kabylie» la tt venun yeqvayliyen

Ass a, sulin, yerna mazal la salayen, anay aqvayli, Anay aqvayli di yal tiɣilit, di yal taddart.

Cfiɣ am assa , mi k id emlaleɣ yiwen wevrid kan, deg yiwen usarag ɣef tmaziɣt. Nnan i y d wid i yesvedden asarag nni, imi tesliḍ ad ttikkiɣ, segmi teɣriḍ idlisen iw, tevɣiḍ ad i yi d tiniḍ kra n wawalen. Ass nni tvaneḍ tettesteḥḥiḍ ayen din , armi ula d nek ggugmeɣ

Ma drus is-yeḍran i "Madrus"

« Madrus » : d ungal yebdan seg tagara n wungal-nniḍen. Ungal yeẓdan am uɛlaw n yemma jidda. Tamacahutt yessawalen ɣer truẓi n leqyud, ɣer uḥemmel n yiman, ɣer tlelli n wemdan acku amyaru iwala belli: “Nekkni d aklan n tallit-a ideg id-negra, akaln zik xeddmen baṭel rennun-asen tiyita, tura aklan xeddmen s yidrimen txuṣṣ-iten kan tyita, macca akli d akli, mačči d tadrimt ara t-irren d ilelli.”

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"11285","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"320","width":"224"}}]]

Kidnaping di tmurt

Tlata yemdanen i yettwakwren di tmurt n iqbayliyen deg yiwet n ddurt, ugar n 82 seg 2008 ar ass-a. Acuɣer?

Acku imsulta gullen deg-neɣ ar ilaq ad nxelleṣ ayen akken isen-nexdem di 2001. Gullen ar ilaq ad neknu, gullen ar ilaq ad fukken tamsalt n tmurt n iqbayliyen i tikelt taneggarut s : Rebrab, takkarḍa, Ccumaj, iberdan ifuḥen, lehyuf…Ayagi merra bɣan-t acḥal uya i tmurt-nneɣ. Ayagi merra i waken ad neknu zdat-sen, bɣan ad nessiwel ad aɣ-ɛiwenen, bɣan ad nɛeggeḍ “Abuh ay iǧǧadarmiyen.” D wagi i d iswi-nsen. Tamurt n iqbayliyen ilaq ad d-taf tifrat i yiman-is.

Matub Lwennas: Tajmilt i keč ay argaz

Matub Lwennas

Limer i t-eğğan ad iεeddi tilli iḍ-a ad yessexsi tacemmaεt tis 58, ad iḍal ɣef temɣer it-iṣedεen s dderz-is. Ass n 24 deg yennayer 1956, ilul-d deg tewrirt Musa, ugrawliw n udrar n Ğerğer, Lwennas Maεtub. “Aɣwaɣ” (le Rebelle) s yisem-a i iḥemmel ad yesbadu tidet n tudert-is, imi yesbagan-d ugar tidet n tudert-is yeqqnen ɣer umennuɣ, am yal aqbayli yugin ad yeknu sdat n ddel d lbaṭel, dɣa yerra-t d azwel i udlis-is amenzu id-yeffɣen ɤer tezrigin le Stock 1995.

Monsieur le Président - Matoub Lounes

Asmi d-luleɣ d ass amcum
Deg ufus i d-kemseɣ lehmum
Akken ur diyi-ttixiṛen ara
Lukan ul-iw d ageṭṭum
A t-greɣ daxel n lkanun
Akken ur s-ttḥessiseɣ ara
Imi s ṣṣura-w i-gɣumm
Labud a s-d-jabeɣ nnum
Imi ur di-yessgan ara

Tkellxem-iyi di temẓi-w
Xellṣeɣ-awen ayen ur d-uɣeɣ
Tekksem-iyi imawlan-iw
Temḥam ayen ak° ssarmeɣ
Lmeḥna tnejṛ iɣes-iw
Uqbel a d-ters lmut-iw
Ayen yak° yejmeε wul-iw
S yiles-iw a t-in-ḍummeɣ

Cfigh - Idir

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"10160","attributes":{"alt":"IDIR Cfig - Cfigh (je me souviens) Avec traduction","class":"media-image"}}]]

Cfigh amzun d id'elli
mi d-yewwed ujrad tara
ccerq lgherb yet't'eggir
adrum ur yezmir ara(2)

nek terrid iyi gher dduh
a yemma ur ttisegh ara
cfigh tmutled-iyi
gher tzurin b-bwafrara (2)

tennid iyi asmi d-lulagh
aadawen ur gh-bghin ara
yess-i tferh-ed mi meqqregh
tugh-am teftilt di lh'ara