Traduction de chanson kabyle en français

L'Hymne National Kabyle - Ass n Tlelli Le Jour de Liberté

ASS N TLELLI

D ass-a i d ass n tlelli
D ass i deg aɣlan aqvayli
Yufrar-d ger tmura

Yal yiwen ad-d ittwali
Taseddaṛt i fi nuli
Nnig-s ur d-ikki kra

Xas ma tikwal nγelli
Ur ǧin i neḥvis tikli
Nessawaḍ di taggara

Iṭij i si-d neflali
Assa azekka a-nili
Mi nezga nvedd i tnekra

Nekni d aɣref n tlelli
Nekni d tafat i tmuɣli
Nekni d times d wuzzal

Nekni d tamurt d igenni
Nekni d agur d tziri
Nekni d iseɣ d wazal